Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Adam Nawrocki i Mariola Nawrocka S.C.
Oglądasz teraz : Cennik

1. Ogólne (wszystkie pliki są w formacie PDF, do ich otworzenia wymagany jest program Acrobat Reader).


Prawo o ruchu drogowym (Kodeks Drogowy)

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie w sprawie wysokości mandatów karnych

Rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze madatów karnych

Ustawa o drogach publicznych

Rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Poradnik bezpiecznej jazdy

Oświadczenie sprawcy wypadku (wersja rozbudowana)

Oświadczenie sprawcy wypadku


2. Dla przedsiębiorców (wszystkie pliki są w formacie PDF, do ich otworzenia wymagany jest program Acrobat Reader).


Ustawa o transporcie drogowym

Rozporządzenie 561

Taryfikator ITD

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze madatów karnych

Decyzja Komisji w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym

Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu pojazdów

Rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców

Tachograf cyfrowy - wniosek o wydanie Karty Kierowcy

Tachograf cyfrowy - wniosek o wydanie Karty Przedsiębiorstwa

Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (nowe przepisy obowiązujące po 10 września 2008 (kat. D) oraz 10 września 2009 (kat. C))