Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Adam Nawrocki i Mariola Nawrocka S.C.
Oglądasz teraz : Certyfikaty

Certyfikat ukończenia kursu trenera-wykładowcy

na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej

dla kierowców wykonujący przewóz drogowy

Certyfikat użytkownika specjalistycznego

oprogramowania wspierającego proces

kształcenia e-kierownica.pl

Certyfikat uczestnictwa w konferencji dotyczącej

rozporządzeń w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia i

doskonalenia technik jazdy oraz szkoleń dla kierowców

w transporcie drogowym, czasu pracy kierowców

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu zmiany w

ustawie o transporcie drogowym czas pracy kierowcy

główne aspekty bezpieczeństwa w transporcie drogowym

Certyfikat autentyczności systemu

VADEMECUM

KIEROWCY ZAWODOWEGO

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

w ramach projektu: Rozwój kompetencji zawodowych

w branży transportowej