Oglądasz teraz : Kurs na operatorów wózków jezdniowych

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi następujących typów:

 • Naładowne
 • Unoszące
 • Podnośnikowe
 • Ciągnikowe
 • Specjalne

 

Program szkolenia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków
 • Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych
 • Wiadomości o Dozorze Technicznych

 

Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego zgodne ze wzorem MEN, honorowane w krajach Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, w formie imiennej legitymacji ze zdjęciem.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, profesjonalny plac manewrowy, wózki jezdniowe marki TOYOTA, a także miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć i możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.