Oglądasz teraz : Kursy ADR

Podstawa prawna:

Umowa ADR, ustawa z dnia 28 pażdziernika 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.Nr199,poz 1671) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005r w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz 1571)


Warunki przyjęcia:

  1. Ukończone 21 lat
  2. Posiadanie prawa jazdy

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

  1. Kserokopię prawa jazdy.
  2. Dowód wpłaty
  3. Druk zgłoszeniowy

· Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

- w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych

· Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

- w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych


Uczestnik kursu po przystapieniu i zdaniu egzaminu otrzymuję zaświadczenie wydane przez Ośrodek Szkolenia, zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.