Oglądasz teraz : Kursy prawo jazdy Kategoria B

Prawo Jazdy Kat B uprawnia do kierowania:


 1. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla.
 2. Pojazdem o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t.
 3. Pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą lekką.
 4. Mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących.
 5. Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagania wobec osoby, zapisującej się na kurs:

  • 18 lat – szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, lecz do egzaminu można podejść po ukończeniu 18 roku życia. Aby przystąpić do szkolenia przed ukończeniem 18- roku życia wymagana jest zgoda rodziców.
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy.
  • 1 zdjęcie

Liczba godzin szkolenia dla kat B:

 • Część teoretyczna szkolenia 30 godzin lekcyjnych  wykładów (45 min)
 • Część praktyczną szkolenia 30 godzin zegarowych (60 min) w dogodnych dla kursanta godzinach.
 • Każdy kursant otrzymuje pakiet materiałów  szkoleniowych


Ośrodek dysponuje własnym placem manewrowym, zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie ośrodka.

Dysponujemy bogato wyposażoną salą wykładową, w tym salę komputerową, na której kursanci mogą ćwiczyć testy teoretyczne.