Oglądasz teraz : Kursy prawo jazdy Kategoria E

Prawo jazdy kat C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. ( z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą a także ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub z przyczepami.


Wymagania wobec osoby:

  • 21 lat
  • 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną kat. C
  • Prawo jazdy kat C
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w kursie na prawo jazdy kat. CE
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem kat. CE
  • 1 zdjecie kursanta.

Kurs na prawo jazdy kat CE obejmuje:

  • Cześć teoretyczną szkolenia 20 godzin lekcyjnych wykładów( 45 min)
  • Część praktyczną 25 godzin zegarowych ( 60 min)

Do egzaminu państwowego przystępują kursanci jedynie z części praktycznej.