Oglądasz teraz : Pracownia badań psychologicznych

Pracownia Psychologiczna


Tel: 043 843-29-11

667615184

605065795


Pracownia czynna:

Wtorek 8-16

Piątek 8-16

Istnieje możliwość przeprowadzenia badania psychologicznego dla większej grupy osób po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Badania Psychologiczne Kierowców


Pracownia jest wpisana pod nr 1035/ 2007 do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.


Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 kwietnia 2005r w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Przeprowadzamy badania:

 1. Osób ubiegających się o tzw: „świadectwo kwalifikacji”

 2. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

 3. Skierowanych kierowców:

  • którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości

  • przekroczyli liczbę 24 punktów

 4. Kierujących będących sprawcami  wypadku drogowego z ofiarami w ludziach.

 5. Skierowanych przez lekarza

 6. Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

 7. Wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Zapewniamy miłą atmosferę i bezstresowy przebieg badań.