Oglądasz teraz : Szkolenia realizowane w ramach "Europejskiego Funduszu Społecznego"

Zostań kierowcą zawodowym
Szkolenia w zawodzie deficytowym  dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego

 

Wciąż istniejąca groźba kryzysu gospodarczego skłania wiele firm do zaniechania zatrudnienia nowych osób, a nawet do jego redukcji. Nakłada się na to niedostosowanie kwalifikacji wielu osób poszukujących pracy do potrzeb regionalnego rynku.

Ośrodek nasz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego regionu podjął działania mające na celu zwiększyć ich zdolność  do zatrudnienia wskazując zawód kierowcy zawodowego jako zawód z przyszłością.

Inicjatywa realizacji projektu wyszła od mieszkańców, a jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy.

Siedem osób poprzez uzyskanie prawa jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyszpieszonej.

Potencjalni uczestnicy to mieszkańcy terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Rekrutacja skłąda się z 3 etapów, co zagwarantuje równość szans w dostępie do projektu i pozwoli na udział osób najbardziej wymagających wsparcia.

Cele szczegółowe projektu to:

- nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w zawodzie kierowcy zawodowego potwierdzonych państwowymi uprawnieniami przez 7 uczestników projektu, poprzez przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz zdanie  egzaminów na prawo jazdy, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011r.

- nabycie uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu kierowcu zawodowego poprzez przeprowadzenie kwaliikacji wstępnej przyszpieszonej, w okresie 1 stycznia do 31 marca 2011r.

- nabycie umiejetności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011r.

- nabycie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń nawigacji satelitarnej GPS poprzez przeprowadzenia szkolenia z obsługi GPS, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011r.

- nabycie umiejętności  w zakresie obsługi tachografu poprzez przeprowadzenia szkolenia z obsługi tachografu, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011r.

 

Projektodawca ma nadzieje, że osoby te po zakończeniu szkolenia będą wykazywać inicjatywę w życiu zawodowym, mając swiadomość posiadania kwalifikacji bardzo cenionych przez pracodawców, a bogaty program szkolenia sprawi, że osoby te nabiorą pewności siebie w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami.