Szkolenie z zakresu GPS

Program kursu:

 

1.Czym jest GPS:

- wstęp krótko o historii

- pojęcia

- podstawy działania

- zastosowania

- różnice pomiędzy odbiornikami dostępnymi na rynku - przeznaczenie

2. Rozpoczynamy korzystanie z odbiornika (ustawienia):

- ustawienia

- podstawy nawigacji

3. Ekrany GPS:

- Ekran satelitów

- Ekran Mapy

- Ekran nawigacji

- Ekran komputera podróży

- Ekran Menu Głównego

- Inne ekrany

4. Metody nawigacji:

- funkcja zaznaczenia własnej pozycji,

- funkcja Goto

- ścieżka

- budowanie dróg

- funkcja nawigacji wstecz

- pomiar obszaru

- inne metody nawigacji

5. Ustawienia zaawansowane   ekranu „ustawienia”:

- układy współrzędnych

- akcesoria

6. O układach:

- układy współrzędnych map

- czytanie mapy

7. Interfejsy komunikacji:

- komunikacja z komputerem PC

- DGPS

- NMEA

- z innymi odbiornikami GPS

8. Oprogramowanie:

- skomunikowanie GPS z komputeremPC

- wymiana danych zgromadzonych  w GPS z PC i archiwizacja

- formaty plików

- możliwości eksportu i importu danych do i z innych programów GIS

- rejestracja skanu mapy papierowej w celu wyświetlenia pozycji zapisanych w GPS

9. Moduły dodatkowe:

- Echosonda

- Kompas magnetyczny

- Barometr