Oglądasz teraz : Szkolenia realizowane w ramach "Europejskiego Funduszu Społecznego" Szkolenie z zakresu Kwalifikacja wstępna przyszpieszona

Szkolenie z zakresu Kwalifikacja wtępna przyszpieszona

Program Kursu:


Część podstawowa kursu:


- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu
jego optymalnego wykorzystania.

- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania  urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia.

- Poznanie uwarunkowań społecznych transportu drogowego i rządzących nim zasad.

- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy.

- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.

- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym.

- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.

- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.

- Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający  wizerunek przewoźnika.


Część specjalistyczna kursu:

- Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.

- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.

- Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.

- Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji ruchu.