Oglądasz teraz : Szkolenia zawodowe kierowców Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C,D

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat C

Kierowcy, którzy prawo jazdy kat C uzyskali po dniu 10 września 2009r maja ukończony kurs kwalifikacji wstępnej na kat D, a chcą zrobić kurs kwalifikacji na kategorię C muszą ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej  przyspieszonej.

Kwalifikację wstępną uzupełniająca przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat.

Obejmuje ono 35 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w siedzibie ośrodka szkolenia.