Oglądasz teraz : Szkolenia zawodowe kierowców Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe Kategoria C

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy SA obowiązani odbyć szkolenie okresowe i uzyskać do prawa jazdy wymagany wpis.

Szkolenie okresowe lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii : C, C+E, C1, C1+E w tym:


1)      21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego.

2)      14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.


Kierowcy obowiązani są nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne.Szkolenia okresowe Kategoria D

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy SA obowiązani odbyć szkolenie okresowe i uzyskać do prawa jazdy wymagany wpis.

Szkolenie okresowe lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii : D, D+E, D1, D1+E w tym:


3)      21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego.

4)      14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.


Kierowcy obowiązani są nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne.